Site Map

தனிப்பட்டவை

Scroll To Top

தனிப்பட்டவை

all you want

உடன் இச்சேவை கிடைக்கும்

 • Fibre
 • Fibre 1Gbps
 • Megaline
 • 4G/LTE

மைஅஸ்ரோ சோதிட சேவை

தற்போது பத்திரிகைகள், ரிவி, வானொலிகளில் பரவலாக கிடைக்கக்கூடிய பாரம்பரிய ‘நட்சத்திர’ சோதிட சேவைகளைப்போலல்லாது, வேறுபட்ட வகையில் உங்கள் வாழ்க்கையைப் பற்றிய மிகச்சரியானதும் நம்பக்கூடியதுமான ஆரூடங்களை ‘MyAstro’ சேவை வழங்குகிறது.

யார் தகுதியுள்ளவர்கள்?

இச்சேவையானது சகல சிட்டிலிங்க் வாடிக்கையாளர்களுக்கும் குறுஞ்செய்தி வழியாக கிடைக்கக்கூடியதாகவிருக்கிறது. சந்தாதாரர்கள் விருப்பப்படி தமது ஆரூடங்களை ‘சிங்கிலிஷ்’ அல்லது ஆங்கிலத்தில் பெறலாம்.

வழங்கப்படும் சேவைகள்

சிறப்பு அறிவிப்புகள்

உங்கள் வாழ்க்கையில் கிரகங்களின் மாற்றங்களை அறிந்துகொள்ளுங்கள்.

சோதிட வாசிப்புகள்

உங்கள் நாள் அல்லது கிழமை எவ்விதம் அமையும் என்பதை அறிந்துகொள்ளுங்கள்

ஆரூடங்கள் பொருளாதாரம், கல்வி, வேலை, திருமணம், காதல்/உறவுகள், உடல் நலம், குடும்பம் மற்றும் நல்ல/கெட்ட நேரங்கள் போன்ற 8 பிரதான வகைகளை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கும். தினசரி ஆரூடங்களின்போது அதிர்ஷ்ட எண்கள் மற்றும் நிறங்களும் தெரிவிக்கப்படும்.

எண்சோதிடம்

உங்கள் பண்பியல் தொகுப்புகளைப்பெற்று, உண்மையான நீங்கள் யாரென்பதை அறிந்துகொள்ளுங்கள்.

இது எண்களை ஆராய்ந்து, அவற்றின் தன்மைகளைப் பிரதிபலித்தலாகும். ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் ஒவ்வொரு இலக்கப்பெறுமதி உண்டு. பிறந்த திகதியிலுள்ள எண்களின் கூட்டுத்தொகையும் பெயரிலுள்ள எழுத்துக்களுக்குரிய எண்களின் கூட்டுத்தொகையும் ஒருவரின் தன்மை, ஆளுமை, வாழ்க்கை, அவர்களை ஊக்கப்படுத்தும் அம்சங்கள், திறமைகள் போன்றவற்றை வெளிப்படுத்தும்.

பஞ்சாங்கம்

புராதன வேதசாஸ்திரத்தை அடிப்படையாகக்கொண்டு சுப நேரங்கள் பார்க்கப்படுகின்றன.

பஞ்சாங்கத்தில் ராகு காலம், சுப நேரம், சுப முஹூர்த்தம் போன்றவை குறிப்பிடப்படும்.

பொதிகள்

பொதி

வழங்கும் சேவைகள்

அறிவிக்கப்படும் கால அளவு

மாதந்த கட்டணம்
(ரூ)

MyAstro

சோதிட சேவை
சிறப்பு அறிவிப்புகள்

தினசரியும், அவ்வப்போதும்

30.00

Suba

பஞ்சாங்க சேவை

தினசரி

20.00

Nume

எண்சோதிட சேவை

02 messages per week

20.00

 •  
 • மூன்று ‘MyAstro’ பொதிகளில் நீங்கள் விரும்பினால் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சேவைகளை தெரிவுசெய்யலாம். ஆனால்.
 • வாடிக்கையாளர் முதலில் MyAstro ’ வை பதிவுசெய்த பின்னரே எண்சோதிட சேவையில் (Nume) சந்தாதாரராக முடியும்.
 • இந்த விதி பஞ்சாங்க (Suba) சேவைக்கு பொருந்தாது.

பெறுவழி மற்றும் பதிவுக்கட்டணம் – குறுஇலக்கம் 1211

விவரிப்பு

பெறுவழியின் தன்மை

கட்டணம் (ரூ.)

பதிவு, பெறுவழி

குறுஞ்செய்தி

ஒரு செய்திக்கு 2 ரூபா

ஆரம்ப செயல்முறைப்படுத்தல்

ஊடாடு குரல்பதிவு (IVR))

ஒரு நிமிடத்திற்கு 5 ரூபா

 • பதிவுசெய்தல்
 • ஆரம்பத்தில் ஸ்ரீலரெ சிடிலிங்க் தொலைபேசியிலிருந்து 1211 என்ற இலக்கத்திற்கு டயல் செய்து, சோதிட சேவை பொதி/களுக்காக பதிவுசெய்துகொள்ளுங்கள்.
 • பாவனையாளர் கையேட்டிலுள்ளபடி, தெரிவு செய்த பொதியின் பெயர் மற்றும் உங்கள் பெயரை குறுஇலக்கம் 1211 க்கு ஒரு குறுஞ்செய்தி அனுப்புங்கள்.
 • நீங்கள் அச்சேவைக்கு தகுதியானவரெனில், உங்கள் பதிவு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு PIN உடனான ஒரு குறுஞ்செய்தி உங்களுக்கு அனுப்பப்படும்.
 • அறிவுறுத்தல்களை பின்பற்றி, பிறந்த நாள், பிறந்த நேரம், பிறந்த இடம் போன்ற தனிப்பட்ட தரவுகளை இடுங்கள்..
 • பின்னர், உங்கள் சேவைப் பதிவினை உறுதிப்படுத்தும் ஒரு குறுஞ்செய்தி உங்களுக்கு அனுப்பிவைக்கப்படும்.

 

 • சேவையிலுள்ள அம்சங்கள்
 • ஆரூடங்கள் காலையில் உங்களுக்கு அனுப்பிவைக்கப்படும்.
 • ஆரூடங்களை ‘சிங்கிலிஷ்’ அல்லது ஆங்கிலத்தில் பெறலாம்.
 • ஒரு தொலைபேசியிலிருந்து எத்தனை வாடிக்கையாளர்களும் இச்சேவைக்காக பதிவு செய்துகொள்ளலாம். ஒவ்வொருவருக்கும் தனித்தனியான PIN கள் அவர்களது பெயர்களுக்கு அனுப்பிவைக்கப்படும். எனவே பாவனையாளைகள் ஒரு தொலைபேசியிலிருந்து ஒரே பெயரில் பதிவு செய்யவேண்டாம்.
 • சுப நேர எதிர்வுகூறல்கள் (உ.ம்: ராகு காலம்) எல்லோருக்கும் பொதுவானவை என்பதால், ஒரு பாவனையாளர் ‘Suba’ வை பதிவுசெய்தால், ‘MyAstro’ பாவனையாளர்கள் அனைவருமே அதே தொலைபேசியிலிருந்து ‘ Suba’ சேவையை பெறலாம்.
 • பின் கட்டண இணைப்பெனில், சிட்டிலிங்க் தொலைபேசி உரிமையாளரின் கட்டணப்பட்டியலில் இந்த மொத்த சேவைக்கான கட்டணங்களும் சேர்த்துக்கொள்ளப்படும். முன் கட்டண பாவனையாளர்களெனில், இது அவர்களின் முன் கட்டண கணக்கிலிருந்து கழிக்கப்படும்.
 • நியதிகளும் நிபந்தனைகளும்
 • சேவை பதிவு மற்றும் எதிர்வுகூறல்களைப் பெறுதல்.
 • நீங்கள் புதிய PIN ஐப் பெறும்போது, நீங்கள் ஒரு பதிவுசெய்யப்பட்ட வாடிக்கையாளராக கருதப்படுவீர்கள். முன் கட்டண, பின் கட்டண வாடிக்கையாளருக்கான வாடகைகள் அவர்கள் தெரிவு செய்த பொதிகளுக்கமைவாக முறையே அறவிடப்படும்/கணக்கிலிருந்து கழிக்கப்படும்.
 • நீங்கள் இச்சேவையை இரவு 8 மணிக்கு முன்னதாக பதிவு செய்தால், அடுத்த நாள் காலையில் உங்கள் சோதிடங்களை/எதிர்வுகூறல்களைப் பெறுவீர்கள்.
 • சேவை நிறுத்தங்கள்/புதுப்பித்தல்கள் உங்கள் வேண்டுகோளுக்கமைய ஒவ்வொரு கட்டணப்பட்டியல் அனுப்பும் மாதமும் மேற்கொள்ளப்படும்.
 • மேற்சொல்லப்பட்ட கட்டணங்கள் யாவும் வரிகள் நீங்கலானவை.
 • மேற்குறிப்பிடப்பட்ட கட்டணங்கள் யாவும் அரச வரிகள் நீங்கலானவை. சேவைகளை வாங்கும்போது அவற்றுக்குப்பொருத்தமான வரிகள் அறவிடப்படும்.
1. MyAstro என்பது என்ன?

ஸ்ரீலரெ மற்றும் மொபிடெல் வாடிக்கையாளர்களுக்கு சோதிட எதிர்வுகூறல்களை வழங்கும் ஒரு சோதிட சேவை.

2.பத்திரிகைகள் மற்றும் பிற தொலைத்தொடர்பு இயக்குனர்கள் வழங்கும் சோதிட சேவைகளிலிருந்து இது எவ்விதம் வேறுபடுகிறது?

‘MyAstro’ சோதிட சேவையானது தற்போது பத்திரிகைகள், ரிவி, வானொலிகளில் பரவலாக கிடைக்கக்கூடிய, பாரம்பரிய, ‘நட்சத்திரத்தை அடிப்படையாகக்கொண்ட சோதிட சேவைகளிலிருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டது.

MyAstro சோதிட சேவையானது, ஒவ்வொரு வாடிக்கையாளரதும் பிறந்த நாள், பிறந்த நேரம், பிறந்த இடம் போன்றவற்றை அடிப்படையாகக்கொண்டது.

ஜனாதிபதிக்கு ஆரூடபலன்களை அளிப்பவரான, தேசபந்து திரு சுமணதாச அபேகுணவர்தனவினால் உங்களுக்கான சோதிட எதிர்வுகூறல்கள் வழங்கப்படும்.

 

3. இச்சேவை எல்லா ஸ்ரீலரெ வாடிக்கையாளைகளுக்கும் வழங்கப்படுகிறதா?

தற்சமயம் இச்சேவையானது,சி.டி.எம்.ஏ முன் கட்டண, பின் கட்டண வாடிக்கையாளர்களுக்கு மட்டும், குறுஞ்செய்தி மூலமாக வழங்கப்படுகிறது. ஆனால், விரைவில் ஸ்ரீலரெ மெகாலைன் வாடிக்கையாளர்களும் (நிலையான இணைப்பு பாவனையாளர்கள்) IVR மூலம் இச்சேவையைப் பெறலாம்.

4. என்னமாதிரியான சோதிட சேவை/உள்ளடக்கங்களை நான் இச்சேவையிலிருந்து பெறலாம்?

மூன்று சேவைகள் (பொதிகள்) கிடைக்கின்றன. பின்வரும் பொதிகளில் ஒன்றை நீங்கள் தெரிவு செய்யலாம்

 

சேவை பொதிகள்:

பொதியின் விதம்

குறுஞ்செய்திக்கான பெயர்

MyAstro
(சோதிடம் பார்த்தல், சிறப்பு அறிவித்தல்கள்)

MyAstro

Nume
(எண்சோதிடம்)

Nume

Suba
(பஞ்சாங்கம்)

Suba

 

எண்கணித சோதிடத்திற்குத் தகுதியடையவேண்டுமெனில், நீங்கள் ‘Horoscope Service & Special Announcements’ சேவையில் சந்தாதாரராக இருத்தல் வேண்டும். எனவே, நீங்கள் முதலில் MyAstro சேவையைப் பதிவுசெய்திருத்தல் வேண்டும். இந்த விதி, சுப சேவைக்குப் பொருந்தாது.

 

சேவைப்பொதியின் உள்ளடக்கம்:

பொதி

காலம்

உள்ளடக்கம்

அனுப்பும்
ஊடகம்

MyAstro
(Horoscope Service &
Special Announcements)

தினமும், அவ்வப்போது

உங்கள் நாள் அல்லது கிழமை எவ்விதம் இருக்கும் என்பதை கண்டறியுங்கள்

The readings will be based on 08 main
categories such as Economy, Education, Career,Marriage,Love/Relationships, Health, Family & Good/Bad times

குறுஞ்செய்தி மூலமாக

Num
(Numerology Service)

ஒரு கிழமைக்கு 2 மெசேஜ்கள்

ஆராயப்பட்ட உங்கள் பண்பியல் தொகுப்புகளைப் பெற்று, உண்மையான நீங்கள் யாரென்பதை அறிந்துகொள்ளுங்கள்.

இது எண்களை ஆராய்ந்து, அவற்றின் தன்மைகளைப் பிரதிபலித்தலாகும். ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் ஒவ்வொரு இலக்கப்பெறுமதி உண்டு. பிறந்த திகதியிலுள்ள எண்களின் கூட்டுத்தொகையும் பெயரிலுள்ள எழுத்துக்களுக்குரிய எண்களின் கூட்டுத்தொகையும் ஒருவரின் தன்மை, ஆளுமை, வாழ்க்கை, அவர்களை ஊக்கப்படுத்தும் அம்சங்கள், திறமைகள் போன்றவற்றை வெளிப்படுத்தும்.

குறுஞ்செய்தி மூலமாக

Suba
(Panchanga Service)

தினசரி

புராதனமான வேத சாஸ்திரத்தை அடிப்படையாகக்கொண்டு உங்களுக்கென கணிக்கப்படும் சுப நேரம்

பஞ்சாங்க கணிப்புகளில், ராகுகாலம், சுப நேரம், சுப முஹூர்த்தம் போன்றவை கணிக்கப்படும்.

via SMS

 

5. எந்த நேரத்தில் நீங்கள் இந்த சோதிட எதிர்வுகூறல்களைப் பெறலாம்?

நீங்கள் எந்தப் பொதியின் சந்தாதாரராயிருப்பினும் தினமும் காலையில் உங்களுக்கான சோதிட எதிர்வுகூறல்களைப் பெறலாம்.

6. இச்சேவையைப் பெறுவதற்கு நான் என்ன செய்யவேண்டும்?

நீங்கள் ஸ்ரீலரெ சிட்டிலிங்க் பின் கட்டண அல்லது முன் கட்டண வாடிக்கையாளராக இருத்தல் வேண்டும். நீங்கள் முன் கட்டண வாடிக்கையாளராகவிருப்பின், உங்கள் கணக்கில் அல்லது சிட்டிலிங்க் அட்டையில் போதுமான பண நிலுவை இருக்கவேண்டும்.

உங்கள் சிட்டிலிங்க் இணைப்பு செயற்படும் நிலையில் இருக்கவேண்டும்.

7. முன் கட்டண வாடிக்கையாளர் என்ற வகையில், உங்கள் கணக்கில் அல்லது சிட்டிலிங்க் அட்டையில் போதுமான பண நிலுவை இருக்கவேண்டும் என்பதன் அர்த்தமென்ன?

மாதாந்த வாடகை அறவீட்டை கழிப்பதற்கேற்ப உங்கள் முன் கட்டண கணக்கில்/சிட்டிலிங்க் அட்டையில் பண இருப்பு போதுமானதாக இருத்தல் வேண்டும்.

8. நான் எவ்விதம் இச்சேவையை பதிவு செய்யலாம்?

இதற்கு பின்வருவனவற்றை தொடருங்கள்:

1ஆம் படி:

எந்தவொரு சேவைப்பொதிகளையும் பதிவு செய்வதற்கு நீங்கள் முதலில் 1211 ஐ டயல் செய்யவேண்டும். பின்னர் அதில் வரும் குரல் அறிவுறுத்தல்களைப் பின்தொடருங்கள்..

அதன்பின், கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது போல, உங்கள் பெயரையும் நீங்கள் தெரிவு செய்த பொதியையும், ஒரு குறுஞ்செய்தி மூலம் 1211 க்கு அனுப்புங்கள்.

 

பொதி/சேவை

குறுஞ்செய்தி அனுப்பும் முறை

குறுஞ்செய்தி உ+ம்:

MyAstro (சோதிட சேவை) )

MyAstro<space><name>

MyAstro Ravi

Nume (எண்சோதிட சேவை)

Nume<space><name>

Nume Ravi

Suba(பஞ்சாங்க சேவை)

Suba<space><name>

Suba Ravi

 

2 ஆம் படி:

நீங்கள் இச்சேவைக்குத் தகுதியானவரெனில், உங்கள் பதிவை ஏற்றுக்கொண்டதை தெரிவிக்க ஸ்ரீலரெ ஒரு குறுஞ்செய்தியை அனுப்பும். அத்துடன் உங்களுக்கான PIN இலக்கமும் அனுப்பப்படும். (அப்போதிலிருந்து நீங்கள் தெரிவு செய்த சோதிட பொதிக்கான பதிவுசெய்யப்பட்ட வாடிக்கையாளராக கருதப்படுவீர்கள்.

குறுஞ்செய்தி பதில்: “Dear <NAME>..! Thank you for initiating registration with
MyAstro சேவை: Please dial 1312 to enter your details now. Your PIN is XXXX.”

குறுஞ்செய்தி பதில்: “Dear <NAME>..! Thank you for initiating registration with Numerology.

குறுஞ்செய்தி பதில்: “Dear <NAME>..! Thank you for initiating registration with Panchanga.

 

Step: 03

When you dial 1312 short code, follow the instructions given by the voice prompt and enter your personal data such as Birth Date, Birth Time and Birth Place. There is also an option to select your preferred language as English or Sinhala.

 

Step: 04

You will receive an incoming call from SLT to re-confirm the information you entered. Also you will get an acknowledgement SMS with all the information you have entered.

 

Reply SMS : Dear <NAME> your profile is successfully created as birthdate xxxx,
Time xxxx, place xxxx. You will receive your daily Astro soon.

9. இச்சேவைக்காக நான் விரும்பிய மொழியை தெரிவு செய்யலமா?

ஆம். நீங்கள் சோதிட ஆரூடங்களை ஆங்கிலத்திலோ அல்லது ‘சிங்கிலிஷ்’ இலோ பெறலாம்.

10. நான் வழங்கிய தகவல்கள் தவறு என்றால், அவற்றை திருத்தலாமா?

ஆம். நீங்கள் 1211 ஐ டயல் செய்வதன்மூலம் உங்கள் தகவல்களைத் திருத்தலாம். அல்லது உங்கள் பிறந்த திகதி, நேரம், இடம் போன்றவற்றைத் திருத்தி, 1211 க்கு ஒரு குறுஞ்செய்தியை அனுப்பலாம். உங்கள் பெயரை திருத்துவதற்கான வசதி விரைவில் அறிமுகப்படுத்தப்படும்.

 

உங்கள் பிறந்த திகதி, நேரம், இடம் போன்றவற்றைத் திருத்துவதற்கு 1211 ஐ டயல் செய்து சரியான தகவல்களைப் பதியுங்கள்.

 

குறுஞ்செய்தி பதில் : Dear <NAME> your profile is successfully modified as birthdate xxxx,
Time xxxx, and place xxxx. You will receive your Daily Astro soon.

11.நான் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பொதிகளில் சந்தாதாரராகலாமா?

ஆம். ஆனால் நீங்கள் எண்சோதிடத்தை விரும்பினால் நீங்கள் ‘Horoscope Service & Special Announcements’ ஐ பதிவு செய்யவேண்டும்.

12. எனது குடும்பத்தினர் ஒரே சிட்டிலிங்க் சி.டி.எம்.ஏ தொலைபேசியிலிருந்து சோதிட ஆரூடங்களைப் பெறலாமா?

ஆம். நீங்கள் இச்சேவைகளை உங்கள் பெயரில் பதிவு செய்வதால், நீங்கள் இவற்றை உங்களுக்கான PIN இலக்கத்திலேயே இவற்றைப் பெறுவீர்கள். ஸ்ரீலரெ ஆரூடங்களை உங்கள் பெயரிலேயே அனுப்பும். அதனால் நீங்கள் உங்களுக்கான ஆரூடங்களை இனங்காண முடியும்.

ஆனாலும் பஞ்சாங்க சேவைக்கு (Suba) ஆரூடங்கள் எல்லா சந்தாதாரர்களுக்கும் பொதுவாக அனுப்பப்படும். எனவே Suba சேவையை பதிவு செய்யும் ஒருவரின் தொலைபேசியைப் பாவிக்கும் அனைவரும், அவர்கள் MyAstro ஐ பதிவு செய்திருக்கும் பட்சத்தில் இந்த Suba சேவையையும் பயன்படுத்தலாம்.

நீங்கள் ஒரு பின்கட்டண வாடிக்கையாளரெனில், சகல சேவைக்கட்டணங்களும் உங்கள் கட்டணப் பட்டியலில் சேர்க்கப்படும். முன்கட்டண வாடிக்கையாளர்களுக்கு அவர்களின் கணக்கிலிருந்து கழிக்கப்படும்.

அத்துடன் நீங்கள் ஒரே பெயரை மறுபடியும் பயன்படுத்தினால் இச்சேவையிலிருந்து விலக்கப்படுவீர்கள்.

குறுஞ்செய்தி பதில்: “The profile <Name> already exists to re-activate type Rereg<space>myastro/Nume>space>name>To create a new profile type myastro<space><new name>and send it to 1211.

13. வேறு ஸ்ரீலரெ சிட்டிலிங்க் தொலைபேசிகளைப் பயன்படுத்தி, எனது PIN இலக்கங்களைப் பதிவதன்மூலம் எனது ஆரூடங்களைப் பெறலாமா?

இல்லை. நீங்கள் சோதிட சேவையில் பதிவு செய்த தொலைபேசியிலேயே உங்கள் ஆரூடங்களைப் பெறலாம்.

14. இச்சேவைக்கான கட்டணங்கள் யாவை?

குறுஞ்செய்திக்கு

ரூ.2.00

1211 IVR சேவைக்கான பெறுவழிக்கட்டணம்

நிமிடத்திற்கு ரூ.5

பொதியின் தன்மை

*மாதாந்த வாடகை

MyAstro (சோதிட சேவை)

ரூ.30.00

Nume (எண்சோதிடம்)

ரூ.20.00

Suba (பஞ்சாங்கம்)

ரூ.20.00

 

* நீங்கள் உங்கள் PIN மூலம் உறுதிப்படுத்தும் குறுஞ்செய்தியைப் பெறுவதற்கு, மாதாந்த வாடகைக் கட்டணம் அறவிடப்படும்.

15.சோதிட சேவைக்காக PIN இலக்கத்தைப் பெற்றபின்னரும் அதைப் பயன்படுத்தாவிட்டால், ஸ்ரீலரெ எனது கணக்கிலிருந்து வாடகை கட்டணங்களைக் கழிக்குமா?

ஆம். உங்களை சோதிட சேவையில் பதிவு செய்வதற்காகவே ஸ்ரீலரெ PIN இலக்கத்தை வழங்குகிறது என்பதால், வாடகை அறவிடப்படும். எனவே, நீங்கள் ஒரு சிட்டிலிங்க் பின்கட்டண வாடிக்கையாளரெனில், நீங்கள் தெரிவுசெய்த பொதிக்கான வாடகை உங்கள் கட்டணப்பட்டியலுடன் சேர்க்கப்படும். முன் கட்டண வாடிக்கையாளைர்களுக்கு, அவர்கள் PIN இலக்கத்தைப் பெறும்போதெல்லாம், அவர்களது கணக்கு நிலுவையிலிருந்து வாடகை கழிக்கப்படும்.

16. 1211 IVR ஐ டயல் செய்து எனது தரவுகளை இடுவதற்கு ஏதாவது கால எல்லை இருக்கிறதா?

இல்லை.

17.நான் ஒவ்வொரு மாதமும் (1312 க்கு குறுஞ்செய்தி அனுப்பி) பதிவு செய்து, (1211 ஐ டயல் செய்து) எனது தரவுகளை இடவேண்டுமா?

இல்லை. நீங்கள் ஒரு தடவை பதிவு செய்து PIN ஐப் பெற்றதும், உங்கள் பொதி தெரிவின்படி உங்களுக்கான ஆரூடங்கள் குறுஞ்செய்தி மூலம் அனுப்பப்படும்.

18. இச்சேவை எவ்விதம் நிறுத்தப்படும்?

அ). உங்கள் (வாடிக்கையாளர்) வேண்டுகோளின்படியே சேவை நிறுத்தப்படும்.

நீங்கள் சேவையை நிறுத்த விரும்பினால், அந்த பொதியின் பெயரைக் குறிப்பிட்டு, 1312 க்கு குறுஞ்செய்தி அனுப்பும் முறை வருமாறு:

 

De-registration

 

பொதி

குறுஞ்செய்தியின் வடிவம்

குறுஞ்செய்தி உ+ம்

MyAstro (Astrology service)

Dreg<space>MyAstro<space>Name

Dreg MyAstro Ravi

Nume (Numerology)

Dreg<space>Nume<space>Name

Dreg Nume Ravi

Suba(Panchanga)

Dreg<space>Suba

Dreg Ravi

 

Dear <Name>..! Thank you for using Daily Astro /Numerology / service. If you wish to re-register type Rereg<space>MyAstro<space>>name> and send to 1211.

 

Dear <Name>..! Thank you for using Panchanga service. If you wish to re-register type Suba and send to 1211.

 

ஆ) உங்கள் சிட்டிலிங்க் கணக்கு செயற்பாட்டில் இருக்கும்வரையில் நீங்கள் இச்சேவையைப் பெறுவீர்கள்

 

 

இ) உங்கள் ஸ்ரீலரெ சிட்டிலிங்க் இணைப்பின் (சி.டி.எம்.ஏ) பின்வரும் நிலைமைகளுக்கேற்ப, உங்கள் சோதிட சேவையை ஸ்ரீலரெ நிறுத்தும்:

 

 • TOS நிலைமை (உள்வரும், வெளிச்செல்லும் அழைப்புகள் தற்காலிகமாகத் தடைசெய்யப்படுதல்).
 • தொலைபேசி செயற்படுத்தப்படாதிருத்தல்.
 • தொலைபேசிச்சேவை தடைசெய்யப்படுதல்.

19. நான் எந்த நேரத்திலும் சேவையை நிறுத்தியோ அல்லது மீளிணைப்புச் செய்யலாமா?

இல்லை. இவற்றை ஒவ்வொரு கட்டணப்பட்டியல் அனுப்பும் மாதத்தில் மட்டுமே செய்யலாம்.

20. நான் மீள்பதிவு செய்யலாமா? எனது முன்னைய PIN இலக்கத்தைப் பெறலாமா?

பின்வரும் நியதிகளுக்கமைய நீங்கள் இச்சேவையை மீள்பதிவு செய்யலாம்:

உங்கள் இணைப்பு TOS (உள்வரும், வெளிச்செல்லும் அழைப்புகள் தற்காலிகமாகத் தடைசெய்யப்படுதல்) நிலையில் இருந்தால், நீங்கள் 30 நாட்களுக்குள் உங்கள் கணக்கினை செயற்படுத்தினால், ஸ்ரீலரெ இச்சேவையைத் தானாக மீளப்புதுப்பிக்கும். அப்போது நீங்கள் உங்கள் முந்தைய PIN இலக்கத்தைப் பாவிக்கலாம்.

ஆனபோதிலும், உங்கள் விருப்பப்படி ஸ்ரீலரெ உங்கள் கணக்கினை நீக்கியபின், 30 நாட்களுக்குள் நீங்கள் சேவையை மறுபடியும் பதிவு செய்ய விரும்பினால், கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது போல் 1211 க்கு குறுஞ்செய்தி அனுப்பவேண்டும். அப்போது நீங்கள் உங்கள் முன்னைய PIN இலக்கத்தைப் பெறலாம். ஆனாலும் இது ஒவ்வொரு கட்டணப்பட்டியலிடும் மாதத்திலேயே மேற்கொள்ளப்படும்.

மீள்பதிவு

 

மீள்பதிவு

பொதி

குறுஞ்செய்தியின் வடிவம்

குறுஞ்செய்தி உ+ம்

Astrology service

Rereg<space>MyAstro<space>Name

Rereg Myastro Ravi

Numerology

Rereg <space>Nume<space>Name

Rereg Nume Ravi

 

30 நாட்கள் கடந்துவிட்டால் நீங்கள் புதிதாக பதிவு செய்து, புதிய PIN இலக்கத்தைப் பெறவேண்டும்

21. நான் எனது PIN இலக்கத்தை மறந்துவிட்டால், மறுபடியும் அதே PIN இலக்கத்தைப் பெறலாமா?

இல்லை. நீங்கள் 1211 க்கு குறுஞ்செய்தி அனுப்பி புதிய PIN இலக்கத்தைப் பெறவேண்டும்.

 

PIN<space><NAME>

 

Reply: Dear < name > Your PIN has been reset. New PIN is xxxx

22. எனது கணக்கு TOS நிலைமையில் (உள்வரும், வெளிச்செல்லும் அழைப்புகள் தற்காலிகமாகத் தடைசெய்யப்படுதல்) இருந்தால், எவ்விதம் சோதிட சேவைக்கான கட்டணம் அறவிடப்படும்? நான் தொடர்ந்து சோதிட சேவையை பெறலாமா?

நீங்கள் முன் கட்டண அல்லது பின் கட்டண வாடிக்கையாளராக இருந்தாலும் உங்கள் பொதிக்கான மாத வாடகை அறவிடப்படும்

ஸ்ரீலரெ சிட்டிலிங்க் பின் கட்டண வாடிக்கையாளர்களுக்கு மட்டும்

23. ஒரு மாதம் முடிந்தபின், அடுத்த கட்டணப்பட்டியல் மாதத்துக்கான எனது முன் கட்டண நிலுவை, மாத வாடகையை கழிப்பதற்குப் போதுமானதாக இல்லையெனில், எனது சோதிட சேவை நிறுத்தப்படுமா?

 • இல்லை. முன் கட்டண நிலுவை, மாத வாடகையை கழிப்பதற்குப் போதுமானதாக இல்லையென்றாலும், தொடர்ந்து 7 நாட்களுக்கு இச்சேவை செயற்பாட்டில் இருக்கும்.
 • ஆனாலும் மாதவாடகை செலுத்தப்படும்வரையில் ஆரூட குறுஞ்செய்திகள் அனுப்பப்படமாட்டா.
 • 7 நாட்களுக்குப்பின், இன்னமும் வாடகையைக் கழிப்பதற்குரிய நிலுவை இல்லையென்றால், உங்களுக்கான சேவைகள் நிறுத்தப்படும். .
 • அதன்பின்னர், நீங்கள் மறுபடியும் புதிதாக பதிவு செய்யவேண்டும்.

24. எனது முன் கட்டண கணக்கில் பண நிலுவை இல்லை. ஆனால் ஸ்ரீலரெ 14 நாட்களுக்கு உள்வரும் அழைப்பு வசதிகளைக் கொடுத்துள்ளது. இந்த காலத்தில் நான் ஆரூட குறுஞ்செய்திகளைப் பெறமுடியுமா?

 • ஆம். 14 நாட்களுக்கு நீங்கள் ஆரூட குறுஞ்செய்திகளைப் பெறலாம்.
 • ஆனாலும் இச் சேவையை தொடர்வதற்கான வாடகையை ஸ்ரீலரெ கழிப்பதற்கு நீங்கள் உங்கள் கணக்கினை மீள் நிரப்பல் செய்யவேண்டும்..

 
Scroll To Top