Site Map

පෞද්ගලික

Scroll To Top

පෞද්ගලික

all you want

මෙම සේවාව ලබා ගත හැකි වනුයේ

 • Fibre
 • Fibre 1Gbps
 • Megaline
 • 4G/LTE

MyAstro ජ්‍යොතිෂ සේවාව

SLT MyAstro ජ්‍යොතිෂ සේවාව ඔබේ ජීවිතය පිළිබඳ නිවැරදි හා විශ්වාසවන්ත අනාවැකි ලබා දෙයි. එසේම, මෙම සේවාව දැනට රූපවාහිනී නාලිකා හා පුවත් පත් ආශ්‍රිතව භාවිත වන "තාරකා ශාස්ත්‍රය" පදනම් කරගත් සාම්ප්‍රදායික ජ්‍යොතිෂ කියවීම්වලට වඩා වෙනස් මගක් ගනියි.

මෙම සේවාව ලබා ගත හැක්කේ කා හටද?

සියලුම සිටිලිනික් පාරිභෝගිකයින් හට කෙටි පණිවුඩ හරහා මෙම සේවාව ලබා ගත හැක. සේවාව සඳහා ලියාපදිංචි වන්නන්ගේ කැමැත්ත මත Singlish හෝ ඉංග්‍රීසිවලින් අනාවැකි ලබා ගත හැක.

සැපයෙන සේවා

විශේෂ නිවේදන

ඔබගේ ග්‍රහචාරයේ සිදු වන වෙනස්කම් ඔබට බලපාන සැටි දැන ගත හැක.

ජන්ම පත්‍ර කියවීම

දිනය හෝ සතිය ඔබට බලපාන සැටි දැන ගන්න

මෙම සේවාව යටතේ ලබා දෙන ජ්‍යොතිෂ කියවීම් ආර්ථික තත්ත්වය, අධ්‍යාපනය, වෘත්තීය ජීවිතය, විවාහ දිවිය, ආදර සබඳතා, සෞඛ්‍ය තත්ත්වය, ඔබේ පවුල හා ශුභ/අශුභ වේලාවන් ආදී වශයෙන් කාණ්ඩ 08 ක් යටතේ වර්ගීකරණය කර ඇත.

අංක විද්‍යාව

ඔබේ පෞරුෂත්වය විශ්ලේෂණය කර ඇත්තටම ඔබ කෙබඳු අයෙකුදැයි දැනගන්න.

මෙය, පුද්ගලයින්ගේ මූලික චරිත ලක්ෂණ අංක විද්‍යාව ඇසුරින් විශ්ලේෂණය කිරීමේ අධ්‍යයන ක්‍රමයකි. කෙනෙකුගේ උපන් දිනයෙහි ඇතුළත් සංඛ්‍යාවල එකතුව හා නමෙහි අක්ෂරවලට අදාළ සංඛ්‍යාවන්හි එකතුව මගින් ඔහුගේ/ඇයගේ චරිත ස්වභාවය, ජීවන අරමුණු, ඔහු/ඇය උද්දීපනය කරන සාධක මොනවාද යන්න මෙන්ම ඔහු/ඇය තුළ ඇති හැකියාවන් ආදී විස්තර රැසක් දැනගත හැක.

පංචාංග ලිත

පෞරාණික වෛදික ජ්‍යොතිෂ ශාස්ත්‍රයට අනුව ඔබට ගැලපෙන හෙඳම වේලාව සොයා ගන්න

රාහු කාලය, මරු සිටින දිශාව, සුභ දිශාව, සුභ මුහුර්තිය සහ දිව්‍යමය සුභ මුහුර්තිය යනාදිය මීට ඇතුළත් වෙයි.

පැකේජ වර්ග

පැකේජය

සැපයෙන සේවා

නිවේදන ලැබෙන වාර ගණන

මාසික ගාස්තුව (රු)

MyAstro

ජ්‍යොතිෂ සේවා සහ
විශේෂ නිවේදන

දෛනිකව, කිසියම් සිදුවීමක් උද්ගත වන අවස්ථාවේම

30.00

Suba

පංචාංග සේවාව

දෛනිකව

20.00

Nume

අංක විද්‍යා සේවාව

සතියක පණිවුඩ 2 ක්

20.00

 •  
 • ඉහත පැකේජ තුන අතරින් ඔබේ මනාපය මත MyAstro, Nume සහ Suba වශයෙන් ජ්‍යොතිෂ සේවා එකකට වැඩි ප්‍රමාණයක් සඳහා ලියාපදිංචි විය හැක. එහෙත්,
 • අංක විද්‍යා සේවාව (Nume ) සඳහා ලියාපදිංචි වීමට නම් පාරිභෝගිකයා පළමුව MyAstro සේවාවෙහි ලියාපදිංචි වී සිටිය යුතුය.
 • මෙම රීතිය පංචාංග සේවාව (Suba) සඳහා අදාළ නොවේ.

මෙම සේවාව වෙත පිවිසීමේ හා ලියාපදිංචි වීමේ ගාස්තු - කෙටි කේතය 1211

විස්තරය

ප්‍රවේශ මාදිලිය

ගාස්තුව (රු.)

ලියාපදිංචිය හා සේවාව වෙත පිවිසීම

කෙටි පණිවුඩ මගින්

පණිවුඩයකට රු. 2.00

මූලික සැකසුම් හා සේවාව වෙත පිවිසීම

අන්තර්ක්‍රියාකාරී හඬ ප්‍රතිචාර සේවාව (IVR) මගින්

පණිවුඩයකට රු. 5.00

 • ලියාපදිංචිය
 • කරුණාකර, ඕනෑම ජ්‍යොතිෂ සේවා පැකේජයක ලියාපදිංචි වීම සඳහා මුලින්ම සිටිලින්ක් දුරකතනයකින් 1211 අමතන්න.
 • පරිශීලීක මාර්ගෝපදේශන උපදෙස්වල සඳහන් පරිදි ඔබේ නම සහ ඔබ තෝරා ගන්නා පැකේජයේ නම කෙටි පණිවුඩයකින් 1211 වෙත යවන්න.
 • ඔබ මෙම සේවාව ලබා ගැනීමට සුදුසුකම් ලැබූ විට, ඔබේ ලියංපදිංචිය හා පුද්ගලික හඳුනාගැනීමේ අංකය භාරගත් බව දැනුම් දෙන ස්තුති කෙටි පණිවුඩයක් ඔබ වෙත ලැබෙනු ඇත.
 • අදාළ උපදෙස් අනුගමනය කරමින් උපන් දිනය, උපන් වේලාව හා උපන් ස්ථානය ආදී අදාළ තොරතුරු ලබා දෙන්න.
 • අනතුරුව ලියාපංදිචි ක්‍රියාවලිය සාර්ථකව සිදු වූ බව සහතික කරමින් කෙටි පනිවුඩයක් ඔබ වෙත ලැබෙනු ඇත.

 

 • මෙම සේවාවෙහි විශේෂ ලක්ෂණ
 • සෑම දිනයකම උදෑසන ජ්‍යොතිෂ අනාවැකි ඔබ වෙත ලැබෙනු ඇත.
 • ඔබට කෙටි පණිවුඩයක් ඇසුරින් Singlish හෝ ඉංග්‍රීසි බසින් අනාවැකි ලබා ගත හැක.
 • එක් දුරකතනයකින් ඕනෑම පරිශීලකයින් සංඛ්‍යාවකට මෙම සේවාව සඳහා ලියාපදිංචි විය හැකි අතර එසේ ලියාපදිංචි වන සෑම අයෙකු හටම නමට අදාළව සුවිශේෂී පුද්ගලික හඳුනාගැනීමේ අංකයක් ලබා දෙනු ලැබේ. ඉන් අනතුරුව සෑම පාරිභෝගිකයෙකුටම තමන්ගේ නම ඇසුරින් ජ්‍යොතිෂ අනාවැකි ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබේ. මේ නිසා එකම දුරකතනයකින් මෙම සේවාව සඳහා ලියාපදිංචි වීමට එකම පරිශීලක නාමය යොදා නොගන්නා ලෙස අපි පරිශිලකයින් වෙත දැනුම් දෙමු.
 • යම් පරිශීලකයෙකු "Suba" සේවාව සඳහා ලියාපදිංචි වූ පසුව, MyAstro සේවාව සඳහා ලියාපදිංචි වී සිටින අනෙකුත් පරිශීලකයින්ටද එම දුරකතනයෙන්ම "Suba" අනාවැකි ලබා ගත හැක. ඊට හේතුව වන්නේ "Suba" අනාවැකි සියල්ලන්ටම පොදු ඒවා වීමයි. උදා:- රාහු කාලය.
 • භාවිත කරන දුරකතන සබඳතාවය පසුගෙවුම් සබඳතාවයක් නම් සමස්ථ සේවා ගාස්තුව අදාළ පාරිභෝගිකයාගේ මාසික බිල් පත වෙත එකතු කරනු ලැබේ. පෙරගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා වන ගාස්තුව ඔවුන්ගේ පෙරගෙවුම් ගිණුමෙන් අඩු කරගනු ලැබේ.
 • වගන්ති හා කොන්දේසි
 • සේවාව සඳහා ලියාපදිංචි වීම හා අනාවැකි ලබා ගැනීම.
 • ඔබ වෙත නව PIN අංකයක් ලැබෙන සෑම අවස්ථාවකදීම ඔබ ලියාපදිංචි වූ පාරිභෝගිකයෙකු වශයෙන් සලකනු ලැබෙන අතර, ඔබ විසින් තෝරා ගන්නා ලද පැකේජයට අනුව එහි මාසික ගාස්තුව පෙරගෙවුම් පාරිභෝගිකයින්ගේ ගිණුමෙන් අඩු කර ගැනීම හෝ පසුගෙවුම් පාරිභෝගිකයින්ගේ ගිණුමට එකතු කිරීම හෝ සිදු වේ.
 • අදාළ දිනයේ ප.ව. 8. 00 ට පෙර ලියාපදිංචිය සිදු කෙරුණේ නම්, ඊට පසු දිනම කෙටි පණිවුඩ අනාවැකි ලබා ගැනීමට ඔබට හැකි වනු ඇත.
 • අදාළ දිනයේ ප.ව. 8. 00 ට පසුව ලියාපදිංචිය සිදු කෙරුණේ නම්, එක් දිනකට පසුව කෙටි පණිවුඩ අනාවැකි ලබා ගැනීමට ඔබට හැකි වනු ඇත.
 • සේවාව නතර කිරීම/අලුත් කිරීම සිදු කළ හැක්කේ ඔබේ කැමැත්ත මත, බිල් පත් සැකසෙන මාසයකට එක් වරක් පමණි.
 • ඉහත කිසිදු ගාස්තුවකට බදු ඇතුළත් නොවේ.
1. MyAstro යනු කුමක්ද?

SLT සහ මොබිටෙල් පාරිභෝගිකයින් හට ජ්‍යොතිෂ අනාවැකි ලබා දෙන සේවාවකි.

2. මෙ සේවාව, පුවත්පත් හා අනෙකුත් දුරකතන ජාල මගින් සැපයෙන ජ්‍යොතිෂ සේවාවලින් වෙනස් වන්නේ කෙසේද?

MyAstro සේවාව දැනට රූපවාහිනී නාලිකා හා පුවත් පත් ආශ්‍රිතව භාවිත වන "තාරකා ශාස්ත්‍රය" පදනම් කරගත් සාම්ප්‍රදායික ජ්‍යොතිෂ කියවීම්වලට වඩා වෙනස් මගක් ගනියි.

MyAstro සේවාව යටතේ ජ්‍යොතිෂ අනාවැකි සකස් කෙරෙන්නේ සෑම ඒ ඒ පුද්ගලයාගේ උපන් දිනය, උපන් වේලාව හා උපන් ස්ථානය වැනි විස්තර වෙන වෙනම සැලකිල්ලට ගනිමිනි.

මෙහිදී ඔබ වෙත අනාවැකි ලබා දෙනු ලබන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමා වෙනුවෙන්ද ජ්‍යොතිෂ සේවා ලබා දෙන කීර්තිමත් ජ්‍යොතිර්වේදියෙකු වන දේශබන්ධු සුමනදාස අබේගුණවර්ධන මහතා විසිනි.

3. මෙම සේවාව සෑම SLT පාරිභෝගිකයෙකු හටම විවෘතද?

දැනට මෙම ජ්‍යොතිෂ සේවාව ලබා දෙන්නේ CDMA පෙරගෙවුම් හා පසුගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් හට පමණක් කෙටි පණිවුඩ මගිනි. එහෙත් නුදුරු අනාගතයේදීම මෙගාලයින් (ස්ථාවර දුරකතන) පාරිභෝගිකයින් හටද අන්තර්ක්‍රියාකාරී හඬ ප්‍රතිචාර (IVR) සේවය හරහා මෙය ලබා ගත හැකි වනු ඇත.

4. මෙම සේවාව හරහා මට ලබා ගත හැක්කේ කවර ආකාරයක ජ්‍යොතිෂ සේවාවන්ද?

මේ යටතේ ලබා ගත හැකි පැකේජ තුනක් ඇත. ඔබේ රුචිකත්වය පරිදි පහත සඳහන් ඕනෑම පැකේජයක් තෝරාගත හැක.

 

සේවාව ලබාගත හැකි පැකේජ:

පැකේජ වර්ගය

කෙටි පණිවුඩ නාමය

MyAstro
(ජ්‍යොතිෂ සේවා හා විශේෂ නිවේදන)

MyAstro

Nume
(අංක විද්‍යා සේවාව)

Nume

Suba
(පංචාංග සේවාව)

Suba

 

කෙසේවෙතත්, අංක විද්‍යා සේවාව ලබා ගැනීමට නම් ඔබ මුලින්ම ජ්‍යොතිෂ සේවා හා විශේෂ නිවේදන පැකේජයෙහි ලියාපදිංචි වී සිටිය යුතු බව කරුණාවෙන් සලකන්න. මේ අනුව, Nume සේවාව ලබා ගැනීම සඳහා ඔබ මුලින්ම MyAstro සේවාවෙහි ලියාපදිංචි වී සිටිය යුතුය. මෙම රීතිය Suba සේවාව සඳහා අදාළ නොවේ.

 

පැකේජවල අන්තර්ගතයන්:

පැකේජය

පණිවුඩ ලැබෙන වාර ගණන

අන්තර්ගතය

පණිවුඩ ලැබෙන මාධ්‍යය

MyAstro
(ජ්‍යොතිෂ සේවා හා විශේෂ නිවේදන)

දෛනිකව, අදාළ අවස්ථාවේදීම

දිනය හෝ සතිය ඔබට බලපාන අයුරු

ආර්ථික තත්ත්වය, අධ්‍යාපනය, වෘත්තීය ජීවිතය, විවාහ දිවිය, ආදර සබඳතා, සෞඛ්‍ය තත්ත්වය, ඔබේ පවුල හා ශුභ/අශුභ වේලාවන් ආදී වශයෙන් කාණ්ඩ 08 ක් යටතේ වර්ගීකරණය කර ඇත.

කෙටි පණිවුඩ හරහා

Num
(අංක විද්‍යා සේවාව)

සතියකට පණිවුඩ දෙකක්

ඔබේ පෞරුෂත්වය විශ්ලේෂණය කර ඇත්තටම ඔබ කෙබඳු අයෙකුදැයි දැනගන්න.

සුවිශේෂී චරිත ලක්ෂණ ප්‍රකට කරන සංඛ්‍යා අධ්‍යයනය. ඔබේ නමේ සෑම අක්ෂරයක් සතුවම සංඛ්‍යාත්මක අගයක් ඇත. ඔබේ උපන් දිනයෙහි සංඛ්‍යාවල හා ඔබේ නමෙහි අක්ෂරවලට අදාළ සංඛ්‍යාවන්හි එකතුව ඔබගේ චරිත ස්වභාවය, ජීවන අරමුණු, ඔබ උද්දීපනය කරන සාධක මොනවාද යන්න මෙන්ම ඔබ තුළ ඇති හැකියාවන් ආදී විස්තර රැසක් විශද කරයි.

කෙටි පණිවුඩ හරහා

Suba
(පංචාංග සේවාව)

දෛනිකව

පෞරාණික වෛදික ජ්‍යොතීර්වේදයට අනුව ඉදිරියෙන් ඇති ඔබට වඩාත් ගැලපෙන වේලාවන් සොයා ගන්න.

රාහු කාලය, මරු සිටින දිශාව, සුභ දිශාව, සුභ මුහුර්තිය සහ දිව්‍යමය සුභ මුහුර්තිය යනාදිය මීට ඇතුළත් වෙයි.

කෙටි පණිවුඩ හරහා

 

5. මෙම ජ්‍යොතිෂ අනාවැකි ලබාගත හැක්කේ දවසේ කවර වේලාවකද?

එබ ලියාපදිංචි වී සිටින පැකේජය කුමක් වුවත් සෑම දිනයකම උදෑසන මෙම ජ්‍යොතිෂ අනාවැකි ලබා ගත හැකිය.

6. මෙම සේවාව ලබා ගැනීම සඳහා මා සිදු කළ යුත්තේ කුමක්ද?

ඉහත සේවාවන් ලබා ගැනීම සඳහා ඔබ සිටිලින්ක් (CDMA) පසුගෙවුම් හෝ පෙරගෙවුම් පාරිභෝගිකයෙකු විය යුතුය. එසේම, ඔබ පෙරගෙවුම් පාරිභෝගිකයෙකු නම්, ඔබගේ සිටිලින්ක් ගිණුම තුළ අදාළ සේවාව ලබා ගැනීම සඳහා ප්‍රමාණවත් තරම් මුදල් තිබිය යුතුය.

 

ඔබේ සිටිලින්ක් සබඳතාවය සක්‍රීය තත්ත්වයෙන් පැවතිය යුතු වේ.

7. පෙරගෙවුම් පාරිභෝගිකයෙකු වන මගේ ගිණුමෙහි ප්‍රමාණවත් ශේෂයක් පැවතිය යුතුය යන්නෙන් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?

ඔබේ සිටිලින්ක් පෙරගෙවුම් ගිණුමේ කාඩ් පත් ශේෂය, මෙම සේවාව ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් වන මාසික ගාස්තුව අය කර ගැනීමට ප්‍රමාණවත් විය යුතුය.

8. මෙම සේවාව සඳහා ලියාපදිංචි විය යුත්තේ කෙසේද?

පහත සඳහන් පියවර අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට මෙම සේවාව සඳහා ලියාපදිංචි විය හැක.

1 පියවර

මේ යටතේ සැලසෙන ඕනෑම පැකේජයක් සඳහා ලියාපදිංචි වීම සඳහා මුලින්ම ඔබ 1312 අංකය ඇමතිය යුතු වේ. අනතුරුව හඬ ප්‍රතිචාරය වෙත සවන් දී අදාළ උපදෙස් පිළිපදින්න.

ඉන් පසුව, ඔබේ නම සහ ඔබ විසින් තෝරා ගනු ලැබූ පැකේජය සඳහන් කරමින් 1312 වෙත කෙටි පණිවුඩයක් යවන්න.

 

පැකේජය/සේවාව

කෙටි පණිවුඩ ආකෘතිය

ආදර්ශ කෙටි පණිවුඩය

MyAstro (ජ්‍යොතිෂ සේවාව)

MyAstro <ඔබේ නම>

MyAstro Ravi

Nume (අංක විද්‍යා සේවාව)

Nume <ඔබේ නම >

Nume Ravi

Suba(පංචාංග)

Suba <ඔබේ නම >

Suba Ravi

 

2 පියවර

ඔබ මෙම සේවාව ලබා ගැනීම සඳහා සුදුසුකම් සපුරා ඇති පාරිභෝගිකයෙකු නම් ඔබේ ලියාපදිංචිය හා පුද්ගලික හඳුනාගැනීමේ අංකය අනුමත කරමින් ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් වෙතින් සනාථ කිරීමේ කෙටි පණිවුඩයක් ඔබ වෙත එවනු ඇත (මෙතැන් පටන් ඔබ අදාළ ජ්‍යොතිෂ පැකේජය සඳහා ලියාපදිංචි වූ පාරිභෝගිකයෙකු ලෙස සලකනු ලැබේ).

Reply SMS: “Dear <NAME>..! Thank you for initiating registration with
MyAstro service. Please dial 1312 to enter your details now. Your PIN is XXXX.”

Reply SMS: “Dear <NAME>..! Thank you for initiating registration with Numerology.

Reply SMS: “Dear <NAME>..! Thank you for initiating registration with Panchanga.

 

3 පියවර

1312 කෙටි කේතය ඇමතීමෙන් පසුව ස්වයංක්‍රීය හඬ ප්‍රතිචාර සේවාව මගින් ලබා දෙන උපදෙස් අනුගමනය කරමින් ඔබේ උපන් දිනය, උපන් වේලාව හා උපන් ස්ථානය යන පෞද්ගලික විස්තර ලබා දෙන්න. ඔබ සේවාව ලබා ගැනීමට කැමති භාෂා මාධ්‍යය (ඉංග්‍රීසි හෝ සිංහල) තෝරා ගැනීමටද විකල්පයක් මෙහි ඇත.

 

4 පියවර

ඔබ විසින් ලබා දෙන ලද විස්තර සහතික කර ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් වෙතින් ඔබ වෙත ඇමතුමක් ලැබෙනු ඇත. එසේම, ඔබ විසින් ඇතුළත් කරන ලද විස්තර ඇතුළත් ස්තුති කිරීමේ කෙටි පණිවුඩයක්ද ඔබට ලැබෙනු ඇත.

 

Reply SMS : Dear <NAME> your profile is successfully created as birthdate xxxx,
Time xxxx, place xxxx. You will receive your daily Astro soon.

9. මෙම සේවාව සඳහා මා කැමති භාෂාව යොදාගත හැකිද?

ඔව්. ඔබට "Singlish" හෝ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ජ්‍යොතිෂ අනාවැකි ලබා ගැනීමේ හැකියාව තිබේ.

10. මා විසින් ලබා දෙන ලද විස්තර කිසිවක් වැරදී ඇත්නම්, ඒවා නැවත නිවැරදි කිරීමේ අවස්ථාවක් මා හට හිමි වනු ඇතිද?

ඔව්. 1312 කෙටි අංකය ඇමතීමෙන් හෝ 1312 වෙත කෙටි පණිවුඩයක් යැවීමෙන් ඔබේ උපන් දිනය, උපන් වේලාව හා උපන් ස්ථානය වැනි තොරතුරු සංස්කරණය කරගත හැක. ඔබේ නම සංස්කරණය කර ගැනීමේ පහසුකමද ඉක්මනින්ම ඔබ වෙත ලැබෙනු ඇත.

 

ඔබේ උපන් දිනය, උපන් වේලාව, උපන් ස්ථානය වෙනස් කිරීම සඳහා 1312 අමතන්න.

 

Reply SMS : Dear <NAME> your profile is successfully modified as birthdate xxxx,
Time xxxx, and place xxxx. You will receive your Daily Astro soon.

11. සේවා පැකේජ එකකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් සඳහා ලියාපදිංචි වීමට හැකිද?

ඔව්. එහෙත් ඔබට අංක විද්‍යා සේවාව ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් පළමුව ජ්‍යොතිෂ සේවා හා විශේෂ නිවේදන පැකේජයෙහි ලියාපදිංචි වීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.

12. එකම CDMA සිටිලින්ක් දුරකතනය භාවිත කරමින් මගේ පවුලේ අනෙකුත් සාමාජිකයින්ටද ජ්‍යොතිෂ අනාවැකි ලබා ගත හැකිද?

ඔව්. ඔබ මෙම සේවා සඳහා ලියාපදිංචි වන්නේ ඔබේ නමින් වන නිසාත්, ඔබටම අනන්‍ය පුද්ගලික හඳුනාගැනීමේ අංකයක් හිමි වන නිසාත් එසේ කළ හැකිය. ඔබේ නම සහිතව ජ්‍යොතිෂ අනාවැකි පණිවුඩයක් ඔබ වෙත ලැබෙනු ඇත. එවිට ඔබේම නමින් ඇති ජ්‍යොතිෂ අනාවැකි හඳුනාගත හැකිය.

 

කෙසේවෙතත්, පංචාංග සේවාවේදී ඒ සඳහා ලියාපදිංචි වී ඇති සෑම දෙනා වෙතම අනාවැකි යවනු ලැබේ. මෙනිසා, කිසියම් පාරිභෝගිකයෙකු තමන්ගේ දුරකතනයෙන් “Suba” සේවාව සඳහා ලියාපදිංචි වූ විය එම දුරකතනයට ප්‍රවේශ ඇති, MyAstro සේවාවෙහි ලියාපදිංචි වී සිටින ඕනෑම කෙනෙකුට අනාවැකි ලබා ගත හැක.

 

ඔබ පසුගෙවුම් පාරිභෝගිකයෙකු නම්, සමස්ථ සේවා ගාස්තු ප්‍රමාණය ඔබේ දුරකතන බිල්පතට එකතු කෙරේ. පෙරගෙවුම් පාරිභෝගිකයින්ගේ ගාස්තු අදාළ ගිණුමෙන් අඩු කෙරේ.

 

එසේම, ඔබ එකම නාමය නැවත වරක් භාවිත කළ හොත් මෙම සේවාව සඳහා ලියාපදිංචි වීමෙන් ප්‍රතික්ෂේප කෙරෙනු ඇත.

 

Reply SMS : The profile <NAME> already exists to re-activate type Rereg <space>myastro/Nume>space>name> To create a new profile type myastro<space>< new name> and send it to 1312.

13. මගේ පුද්ගලික හඳුනාගැනීමේ අංකය භාවිත කරමින් ඕනෑම එස් එල් ටී සිටිලින්ක් දුරකතනයකින් ජ්‍යොතිෂ අනාවැකි කෙටි පණිවුඩ ලබා ගැනීමට හැකිද?

එසේ කළ නොහැකිය. ඔබට මෙ සේවාවන් යටතේ ජ්‍යොතිෂ අනාවැකි ලබා ගත හැක්කේ ඒ සඳහා ලියාපදිංචි වන දුරකතනය හරහා පමණි.

14. මෙම සේවාවට අදාළ ගාස්තු කවරේද?

කෙටි පණිවුඩය සඳහා

රු.2.00

1312 IVR සේවාව ලබා ගැනීමේ ගාස්තුව

විනාඩියකට රු. 5.00

පැකේජ වර්ගය

*මාසික ගාස්තුවකි

MyAstro (Astrology service)

රු.30.00

Nume (Numerology)

රු.20.00

Suba(Panchanga)

රු.20.00

 

*පුද්ගලික හඳුනාගැනීමේ අංකය සමගින් සනාථ කිරීමේ කෙටි පණිවුඩයක් ඔබ වෙත ලැබෙන සෑම අවස්ථාවකම අදාළ මාසික ගාස්තුව එකතු වේ.

15. මා වෙත පුද්ගලික හඳුනාගැනීමේ අංකය ලැබුණු පසුවත් මා එය භාවිත නොකර සිටියත් අදාළ ගාස්තුව මගේ ගිණුමෙන් අඩු කරගනු ලැබ්ද?

ඔව්. ජ්‍යොතිෂ සේවාවෙහි ඔබ ලියාපදිංචි වීමෙන් අනතුරුව ඔබ වෙත පුද්ගලික හඳුනාගැනීමේ අංකය ලැබුණු පසුව ගාස්තු අය වීම ඇරඹේ.

 

මේ නිසා, ඔබ සිටිලින්ක් පසුගෙවුම් පාරිභෝගිකයෙකු නම්, පුද්ගලික හඳුනාගැනීමේ අංකය නිකුත් කිරීමෙන් පසුව ඔබ විසින් තෝරා ගන්නා ලද පැකේජයේ ගාස්තු ඔබේ මාසික බිල් පතට එකතු කෙරෙන අතර ඔබ පෙරගෙවුම් පාරිභෝගිකයෙකු නම් අදාළ ගාස්තුව ඔබගේ ගිණුම් ශේෂයෙන් අඩු කර ගනු ලැබේ.

16. 1312 ස්වයංක්‍රීය හඬ ප්‍රතිචාර සේවාව භාවිත කරමින් මගේ විස්තර ඇතුළත් කළ හැකි කාල සීමාවක් තිබේද?

නැත.

17. මා සෑම මාසයකම 1312 අමතා ලියාපදිංචි වී මගේ විස්තර ඇතුළත් කළ යුතුද?

නැත. එබ වරක් ලියාපදිංචි වී පුද්ගලික හඳුනාගැනීමේ අංකයක් ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව, තෝරා ගන්නා ලද පැකේජයට අදාළ ජ්‍යොතිෂ අනාවැකි කෙටි පණිවුඩ මාර්ගයෙන් ලබා ගත හැක.

18. මෙම සේවාව අත්හිටුවන්නේ කෙසේද?

(අ)ඔබේ (පාරිභෝගිකයාගේ) ඉල්ලීම මත පමණක් මෙම සේවාව නතර කළ හැක.

 

ඔබට මෙම සේවාව නතර කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ විසින් තෝරා ගන්නා ලද පැකේජ නාමය ඇතුළත් කෙටි පණිවුඩයක් 1312 වෙත එවීමෙන් ඒ සඳහා ඉල්ලීමක් කරන්න.

 

නැවත ලියාපදිංචි වීම

 

පැකේජය

කෙටි පණිවුඩ ආකෘතිය

ආදර්ශ කෙටි පණිවුඩය

MyAstro (ජ්‍යොතිෂ සේවාව)

Dreg<space>MyAstro<space>Name

Dreg MyAstro Ravi

Nume (අංක විද්‍යාව)

Dreg<space>Nume<space>Name

Dreg Nume Ravi

Suba(පංචාංග)

Dreg<space>Suba

Dreg Ravi

 

Dear <Name>..! Thank you for using Daily Astro /Numerology / service. If you wish to re-register type Rereg<space>MyAstro<space>>name> and send to 1312.

 

Dear <Name>..! Thank you for using Panchanga service. If you wish to re-register type Suba and send to 1312.

 

(ආ)ඔබේ සිටිලින්ක් දුරකතන සබඳතාවය සක්‍රීය තත්ත්වයෙන් පවතින තාක් කල් මෙම සේවය ලබා ගත හැක.

 

(ඇ)ඔබගේ සිටිලින්ක් සබඳතාවය (CDMA දුරකතනය) පහ සඳහන් තත්ත්වයන්හි පවතින විට ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් විසින් ඔබගේ ජ්‍යොතිෂ සේවාව නතර කර දමනු ඇත.

 • TOS අවස්ථාන (ලැබෙන හා පිටතට යන ඇමතුම් තාවකාලිකව අවහිර කර ඇති විට).
 • දුරකතන සබඳතාවය අක්‍රීය (deactivated) කර ඇති විට.
 • දුරකතන සබඳතාවය අපලේඛනය (black list) කර ඇති විට.

19. මට අවශ්‍ය ඕනෑම අවස්ථාවක මෙම සේවාව විසන්ධි කිරීමටත් නැවත සම්බන්ධ කර ගැනීමටත් ඉඩ තිබේද?

එසේ කළ නොහැක. බිල්පත් සැකසෙන එක් මාසයකදී මෙම සේවාව විසන්ධි කිරීමට හෝ නැවත සම්බන්ධ කිරීමට හෝ හැක්කේ එක් වතාවක් පමණි.

20. මෙම සේවාවෙහි නැවත ලියාපදිංචි වී කලින් මා සතුව තිබූ පුද්ගලික හඳුනාගැනීමේ අංකයම නැවත ලබා ගත හැකිද?

පහත සදහන් කොන්දේසිවලට යටත්ව ඔබට දින 30ක් ඇතුළත පමණක් මෙම සේවාවෙහි නැවත ලියාපදිංචි විය හැක.

 

ඔබගේ සබඳතාවය පවතින්නේ ලැබෙන හා පිටතට යන ඇමතුම් අවහිර කර ඇති තත්ත්වයේ නම් හා දින 30ක් ඇතුළත ඔබ ඔබේ ගිණුම සක්‍රීය කර ගන්නේ නම්, ඔබ ලබා ගත් සේවා පැකේජය ඉබේම අලුත් කෙරෙනු ඇත. එවිට ඔබට කලින් භාවිත කළ පුද්ගලික හඳුනාගැනීමේ අංකය නැවතත් භාවිත කළ හැක.

 

කෙසේවෙතත්, ඔබේ ඉල්ලීම මත සේවා ලියාපදිංචිය අහෝසි කර ඇති අවස්ථාවක දින 30ත් ඇතුළත් ඔබට එය නැවත සක්‍රීය කර ගැනීමට අව්‍ය නම් 1312 අංකය වෙත කෙටි පණිවුඩයක් යවා පහත පියවර අනුගමනය කරමින් ඔබ එය සිදු කර ගත යුතු වේ. එවිට ඔබට කලින් භාවිත කළ පුද්ගලික හඳුනාගැනීමේ අංකය භාවිත කළ හැක. කෙසේවෙතත්, බිල්පත් සැකසෙන එක් මාසයකදී එක් වරක් පමණක් මෙය සිදු කළ හැක.

 

නැවත ලියාපදිංචි කිරීම

පැකේජය

කෙටි පණිවුඩ ආකෘතිය

ආදර්ශ කෙටි පණිවුඩය

ජ්‍යොතිෂ සේවාව

Rereg<space>MyAstro<space>Name

Rereg Myastro Ravi

අංක විද්‍යා සේවාව

Rereg <space>Nume<space>Name

Rereg Nume Ravi

 

ඔබේ සේවය අත්හිටුවා දින 30ක් හෝ වැඩි ගණනක් ගත වී ඇත්නම් නව පුද්ගලික හඳුනාගැනීමේ අංකයක් ලබා ගැනීම සඳහා ඔබ නව පරිශීලකයෙකු ලෙස ලියාපදිංචි විය යුතුය.

21. පුද්ගලික හඳුනාගැනීමේ අංකය අමතක වුහොත් එය නැවත ලබා ගත හැක්කේ කෙසේද? මා කලින් භාවිත කළ අංකයම නැවත ලබා ගැනීමේ හැකියාව පවතීද?

‍ඔබට පැරණි අංකයම ලබා ගත නොහැක. ඒ වෙනුවට අලුත් පුද්ගලික හඳුනාගැනීමේ අංකයක් ලබා ගත හැක.

 

මේ සඳහා PIN යොදා 1312 ට කෙටි පණිවුඩයක් යැවිය යුතු වේ.

 

Reply: Dear < name > Your PIN has been reset. New PIN is xxxx

22. මගේ දුරකතන සබඳතාවෙහි ලැබෙන හා පිටතට යන ඇමතුම් අවහිර කර ඇත්නම් , මා විසින් තෝරා ගන්නා ලද ජ්‍යොතිෂ සේවය සඳහා අයකැරීම් සිදු කරන්නේ කෙසේද? එවැනි අවස්ථාවකදී මට ජ්‍යොතිෂ සේවය දිගටම ලබා ගත හැකිද?

ඔබ පසුගෙවුම් ගාරිභෝගිකයෙකු වුවද, පෙරගෙවුම් පාරිභෝගිකයෙකු වුවද, තෝරා ගන්නා ලද පැකේජය/පැකේජවලට අදාළ මාසික ගාස්තුව ඔබෙන් අය වේ.

 

එස් එල් ටී සිටිලින්ක් පෙරගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා පමණි

23. සේවාව ලබා ගෙන එක් මසකට පසුව එළඹෙන ඊළඟ මාසය සඳහා ගාස්තු අයකිරීමට ප්‍රමාණවත් මුදල් පුමාණයක් මගේ පෙරගෙවුම් ගිණුමෙහි ඉතිරිව නොමැත. එවිට මා ලියාපදිංචි වී සිටින ජ්‍යොතිෂ සේවය අක්‍රීය වේද?

 • නැත. මාසික ගාස්තු අඩු කර ගන්නා මොහොතේදී පෙරගෙවුම් පාරිභෝගිකයෙකුගේ ගිණුමෙහි ප්‍රමාණවත් ශේෂයක් නොමැති වුවද තවත් දින 7ක් සඳහා මෙම සේවය සක්‍රීයව පවතී.
 • කෙසේවෙතත්, මාසික ගාස්තුව ගෙවන තුරු කෙටි පණිවුඩ අනාවැකි ඔබ වෙත නොලැබෙනු ඇත.
 • දින 7ක කාලයකට පසුවත් අදාළ සේවාව වෙනුවෙන් අයකර ගැනීම සඳහා ප්‍රමාණවත් මුදල් ඔබේ ගිණුමෙහි නොමැති නම්, මෙම සේවාව අක්‍රිය වනු ඇත.
 • එලෙස සේවය අක්‍රිය වුවහොත් ඔබට අලුත් පාරිභෝගිකයෙකු වශයෙන් නැවත ලියාපදිංචි වීමට සිදු වේ.

24. මගේ පෙරගෙවුම් ගිණුමෙහි මුදල් අවසන් වී ඇතත් දින 14 ක කාලයක් සඳහා ලැබෙන ඇමතුම් පහසුකම ලැබී ඇත. මේ කාල සීමාව තුළ මට කෙටි පණිවුඩ හරහා ජ්‍යොතිෂ සේවය ලැබේද?

 • ඔව්. දින 14 ක කාලයක් සඳහා ඔබට ජ්‍යොතිෂ අනාවැකි සේවය කෙටි පණිවුඩ හරහා ලබා ගත හැක.
 • කෙසේවෙතත්, මෙම සේවය දිගටම පවත්වා ගැනීමට නම්, අදාළ ගාස්තුව අයකර ගැනීමට තරම් ප්‍රමාණවත් මුදලක් ඔබ ගිණුමට ඇතුළු කළ යුතු වේ.

 
Scroll To Top