නැණ ගුණ සපිරුණු අනාගත ශ්‍රීලංකාවක් උදෙස ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් PEO TV විසින් හඳුන්වාදෙන නවතම අධ්‍යාපනික නාලිකාව “විදැස” නමින් වර්ෂ 2018 ඔක්තෝබර් මස 13 වන දින ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදි ජනරජයේ අතිගරු ජනාධිපත් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිඳුන්ගේ සුරතින් ගම්පහ බණ්ඩාරනායක විදුහලේදී සිසු අයිතියට පත්කරන ලදී.

Vidasa TV

විදැස නාලිකාව PEO TV විසින් හඳුන්වාදුන් නවතම අධ්‍යාපනික ව්‍යාපෘතිය වන අතර මේ තුළින් 6 වන ශ්‍රේණියේ සිට 11 වන ශ්‍රේණිය දක්වා එක් ශ්‍රේණියකට එක් නාලිකාව බැගින් නාලිකා 6 ක් හඳුන්වාදී ඇත. මෙම නාලිකා පිළිවෙලින් විදැස 6, විදැස 7, විදැස 8 ආදී වශයෙන් විදැස 11 දක්වා ව්‍යාප්ත වේ. PEO TV නාලිකා ගොනුවේ විදැස නාලික ගොන්න ආරම්භ වන්නේ නාලිකා අංක 206 නි. අනතුරුව නාලිකා අංක 207, 208 ආදී වශයෙන් නාලිකා අංක 211 දක්වා විදැස නාලිකා පෙලගස්වා ඇත.

විදැස අධ්‍යාපනික නාලිකාව සඳහා අධ්‍යාපන අමත්‍යාංශය හා ධර්මවාහිනී පදනම සම්පත් දායකත්වය සපයනවා ඇත. මේ අනුව විදැස සියලුම නාලිකා වල විෂය කරුණු උගන්වනුයේ රජයේ පාසල් ගුරුවරුන් වේ. එසේම පාසල් විෂය නිර්දේශයට සමගාමීව විදැස නාලිකා සියල්ලම විකාශනය කරනවා ඇත. පාසලෙන් පසු සිසු දරුවන්ට සිය නිවසේදී වුව නිදහසේ තමන්ට හැකි ලෙසින් සිය අධයාපන කටයුතු දිගටම කරගෙන යාමේ හැකියාව මේ අනුව සිසු දරුවන්ට ලැබේ. තවද PEO TV හඳුන්වාදෙන විදැස අධ්‍යාපනික ව්‍යාපෘතිය හේතුවෙන් දෙමාපියන්ටද හිමිවන්නේ විශාල සහනයකි. අනාගත ඩිජිටල් අධ්‍යාපනික ලෝකයක වර්තමාන පළමු පියවර වන විදැස අධ්‍යාපන නාලිකා සමූහය ඩිජිටල් ඉස්කෝලය නමින්ද හඳුන්වනවා ඇත.

 PEO TV යනු ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සමාගමේ පූර්ණ අනුබද්ධිත ආයතනයක් වන අතර මේ වන විට දෙස් විදෙස් නාලිකා 140 කට අධික ප්‍රමාණයක් ශ්‍රී ලාංකේය රූපවාහිනි ප්‍රේක්ෂකයා වෙත ලබාදෙනු ඇත.

 
--> Scroll To Top