Site Map

පෞද්ගලික

අප ගැන

all you want

අපගේ කණ්ඩායම

 

දිවයින පුරා 6000 කට අධික විශිෂ්ට සේවක බලකායකින් සන්නද්ධ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම විදුලිසංදේශන සමාගම ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් බව නොරහසකි. අප සමාගමේ ඉතාම වටිනා සම්පත ලෙස සලකනු ලබන්නේද සුදුසුකම්, නිපුණතා හා අත්දැකීම්වලින් පෝෂිත මෙම සේවක පිරිසයි.

 

සුවිශේෂී ජයග්‍රහණ
ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් පරිවර්තන තිළිණ සම්මාන උළෙල - 2013

ශ්‍රී ලංකාවේ පුරෝගාමී තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවා සැපයුම්කරුවා වන ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සමාගම විසින් 2013 වසර පුරාවට සමාගමේ කාර්යසාධනය ඉහළ නැංවීම වෙනුවෙන් අසමසම දායකත්වයක් දැක්වූ විශිෂ්ට සේවක මහත්ම මහත්මීන් ඇගයීමට ලක් කිරීම සඳහා "පරිවර්තන තිළිණ" ප්‍රදානය කරන ලදි. සමාගමේ ඉමහත් ගෞරවනීය උත්සවයක් වන මෙය, කොළඹ සිනමන් ග්‍රෑන්ඩ් හෝටලයේදී පැවැත්විණ.

සෑම ව්‍යාපාරික අංශයක්ම ආවරණය කරමින් කාණ්ඩ කිහිපයක්ම යටතේ සේවකයින් පිළිගැනීමට ලක් කරන ලදි.

ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ විශිෂ්ටතාව

හොඳම ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ පරිචයන් භාවිත කරමින් ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සමාගමේ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කරන හා විශිෂ්ට කාර්යසාධනයක් ප්‍රකට කරන සේවකයින් මේ යටතේ ඇගයීමට ලක් කෙරේ.

එස්. පී. කඳනාරච්චි, එච්. එල්. සුනිල්, වී. ඩයස්, එස්. එම්. ඒ. යූ. එස්. මංචනායක ඇතුළු පිරිසක් තිළිණ ලබා ගත්හ.

"ව්‍යාපාරික වෙනස" ශූරතාවලිය

ව්‍යාපාරික ඉලක්ක ජය ගන්නා අතරම මෙහෙයුම් සැලසුම් හරහා ව්‍යාපාරික උපායමාර්ග ක්‍රියාවේ යොදවමින් හා ව්‍යාපෘති සාධන සේවා (project deliverables) සාර්ථක ලෙස ක්‍රියාත්මක කරමින් සමාගමේ ව්‍යාපාරික කටයුතු අතරට වෙනස ගෙන ඒමට කැප වන ව්‍යාපාරික වෙනස කළමනාකරු හා එම කණ්ඩායම මේ යටතේ ඇගයීමට ලක් කෙරේ.

ජයග්‍රාහකයන්

NGN ජාල ව්‍යුහය සුලසුම් කරන හා ක්‍රියාත්මක කරන ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සමාගමේ ජාල සැලසුම් කණ්ඩායම මෙම ස්වර්ණ සම්මාකනය දිනා ගැනීමට සමත් විය.

ඒ. පී. ගලගොඩ මහතාගේ නායකත්වය යටතේ වන මෙම කණ්ඩායමේ අනෙකත් සාමාජිකයින් වන්නේ ඒ.ජී.පී. සමරසේකර, ඩී. එස්. දහනායක, ඩබ්. ඒ. එච්. බුද්ධික, කේ. වික්නරාජා, එස්. සමරරත්න, බී. ඒ. ඩබ්. පෙරේරා, බී. පී. ගොඩකන්ද, ඩබ්. එම්. ඒ. පී. කුමාර, සී. එල්. කාරියවසම්, කේ. ටී. සී. ජයවර්ධන, ඒ. ඒ. අයි. සංජීව, එම්. එච්. ඒ. ආර්. පී. අප්පුහාමි, පී. ඩී. කේ. ප්‍රනාන්දු, එච්. ඩී. ටී. ආර්. ගුණසේකර, කේ. සිවදීසන්, එම්. රූපසිංහ හා එම්. ජී. එස්. එස්. එම්. බණ්ඩාර.

නායකත්ව විශිෂ්ටතාව

විශිෂ්ට නායකත්ව කුසලතා පිළිබිඹු කරන නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී සහ ඊට ඉහළ තනතුරුවල සියලු සේවක මහත්ම මහත්මීන් මේ යටතේ ඇගයීමට ලක් කෙරේ.

ජයග්‍රාහකයා: ඩබ්. එස්. පී. වැලිකඩ

 

වෙනසට මග කී අදහස්

සාර්ථක ලෙස ක්‍රියාත්මක කරන ලද හා සමාගමේ ව්‍යාපාරික කටයුතු කෙරෙහි සුභවාදී බලපෑමක් ඇති කරන්නට දායක වූ නව අදහස් මේ කාණ්ඩය යටතේ සලකා බලන ලදි.

ජයග්‍රාහකයා: ජේ. පී. සී. එල්. අබේපාල

ආදර්ශවත් සේවකයින්

සමාගමේ වටිනාකම හත තුළ සැබෑ වශයෙන්ම ජීවත් වන බවක් හැසිරීමෙන්ම පිළිබිඹු කරන සේවකයින් මේ කාණ්ඩය යටතේ පිළිගැනීමට ලක් වේ.

තිළිණ දිනාගත් අය: ආර්. එස්. කරුණාරත්න, අයි. ඩී. එස්. මංජුලා, ඩබ්. එම්. ඒ. කුමාර, ඩබ්. ඩබ්. ජී. එස්. ජයතිලක, ආර්. එන්. ඩබ්. ජයවර්ධන, ආර්. බී. අබේකෝන්, ඒ. ජී. එස්. එස්. පෙරේරා, එයි. ජී. බී. විමලසූරිය, ඩබ්. එම්. වී. කේ. එස්. බණ්ඩාර, එස්. එච්. ටී. එන්. ද සිල්වා, බී. පී. ධිරෝෂනී, එම්. එම්. ඩී. එස්. බී. මාපා, එච්. සෝමතිලක, එල්. ඩී. ඒ. එස්. බී. විකත්‍රමසිංහ, ආර්. එල්. ඈශ්ටන්, ජී. කේ. නලින්ත, බී. එන්. අල්විස්, ඊ. කේ. ප්‍රියදර්ශන, එම්. පී. සී. බෙලිකැටියගේ, ජී. ඩබ්. ඩී. ආනන්දරත්න, ඩබ්. එම්. එම්. සී. විජේසූරිය, සී. නානායක්කාර, කේ. යූ. එස්. ද සිල්වා, ඩී. කරුණානිධි, එස්. ඒ. මැදවල, එම්. ඩබ්. එම්. සිනාන්, එස්. ආර්. පල්ලියගුරු, බී. ටී. එස්. ඩබ්. ධර්මකීර්ති, පී. ඩබ්. ඒ. අයි. වී. ජයසිංහ, ඒ. පී. ඒ. සමන්ත, ජේ. දිවාහරන්, එම්. ඩබ්. වයි. එම්. ධර්මකීර්ති, ජී. කේ. කසුන් සංජය, ඒ. ඒ. කේ. එල්. අමරසිංහ.

සමූහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීතුමාගේ සම්මානය

නියමිත වසරට අදාළ තක්සේරු නිර්ණායක සාර්ථක ලෙස සම්පූර්ණ කරන විශිෂ්ට ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරුවන් (සාමාන්‍යාධිකාරීවරුන් හා ඊට ඉහළ නිලධාරීන්) මෙම සම්මානය ලැබීමට සුදුසුකම් ලබයි.

ජයග්‍රාහකයන්: කේ. ඒ. කේ. පෙරේරා, එල්. එස්. එස්. සිල්වා, පී. අඹේගොඩ

Scroll To Top